Arkkitehtitoimisto Petteri Patolinna
ETUSIVU

YRITYS

- yhteystiedot

ARK. SUUNNITTELU

- suunn. kohteita

- suunn. kohteita 2

RV RAKENNUSVALMENNUS

DFP - DESIGN FOR PEOPLE

TUOTEKEHITYS

VISUALISOINTI

- galleria

- galleria 2

LINKIT
DFP - Design for PeopleRakennushankkeen DFP-analyysi:
- asiantuntijapalvelu rakentajille
- rakennushankkeen ja suunnittelun kriittinen tarkastelu
- erityishuomio toimivuuteen
- kustannussäästöjen löytäminen
- esteettisten arvojen lisääminen

Parhaiten onnistuneessa DFP-kohteessa v. 2006 säästimme
asiakkaamme rakennuskustannuksia yli 150 000 euroa !


DFP-prosessi suunnittelussa:
- DFP on täsmä-suunnittelun työkalu
- DFP lyhyesti: löysät pois - "keep it simple" (KIS) !

DFP:n yhteydessä myös rakennustekniikan asiantuntijaneuvontaa:
- teknisten ratkaisujen vertailut
- kustannusvertailut uusien ja perinteisten ratkaisujen välillä
- energia -ja elinkaarilaskelmat

DFP:n palautteena annetaan lausunto:
- kirjallinen yhteenveto
- suositukset parannustoimenpiteiksiHuom! Myös pientalopakettien analyysitDFP:n sisältö:

1. tarvekartoitus 2. byrokratiasta
selviytyminen
3. toiminnallisuus
4. rakenteiden
vaihtoehdot
5. tekniikan valinta 6. esteettisyys
7. Kustannukset kuriin! Ahaa! OTA YHTEYS!