Arkkitehtitoimisto Petteri Patolinna
ETUSIVU

YRITYS

- yhteystiedot

ARK. SUUNNITTELU

- suunn. kohteita

- suunn. kohteita 2

RV RAKENNUSVALMENNUS

DFP - DESIGN FOR PEOPLE

TUOTEKEHITYS

VISUALISOINTI

- galleria

- galleria 2

LINKIT
Rakennusalan suunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu
RV - rakennusvalmennus
DFP -analyysi3D -mallintaminen
Wanhojen rakennusten mittaukset
Wanhat piirustukset sähköiseen muotoon
Virtuaalitalojen suunnitteluVisualisointi
Kuvittelu
Graafinen suunnittelu
Valokuvaus


Tuotekehitys
Tuotesuunnittelu

Avustamme uusien hankkeiden käynnistämisessä
yhteistyössä Suomen Tuotekehitysyhdistys ry:n kanssa